//-->

SimerWeb |

Allah in 99 ismi ve anlamlari

 
  ALLAH'IN 99 İSMİ VE KISACA ANLAMLARI  
 
 
1-ALLAH: Her şeyin gerçek mabudu
2-RAHMAN: Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
3-RAHİM: Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
4-MELİK: Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
5-KUDDÜS: CC Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
6-SELAM: Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
7-MÜMİN: Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
8-MÜHEYMİN: Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
9-AZİZ: Sonsuz izzet sahibi olan
10-CEBBAR CC: İstediğini zorla yaptıran
11-MÜTEKEBBİR: Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
12-HALİK: Her şeyi yoktan yaratan
13-BARİ: Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
14-MUSAVVİR: Her varlığa münasip şekil giydiren
15-GAFFAR CC: Çok affeden
16-KAHHAR: Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
17-VEHHAP: Bol bol hediyeler veren
18-REZZAK: Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
19-FETTAH: Her şeyi hikmetle açan
20-ALİM CC: Her şeyi hakkıyla bilen
21-KABİD: İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
22-BASİT: İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
23-RAFİD: İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
24-RAFİ: Dilediklerinin mertebesini yükselten
25-MUİZZ CC: İstediğine izzet veren ve şereflendiren
26-MÜZİLL: İstediğini zelil kılan
27-SEMİ: Gizli açık her sesi işiten
28-BASİR: Her şeyi bütün incelikleriyle gören
29-HAKEM: Hükmeden hakkı yerine getiren
30-ADL CC: Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
31-LATİF: Lutfu keremi bol olan
32-HABİR: Her şeyden haberdar olan
33-HALİM: Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
34-AZİM: Kendisine büyük ümitler beslenen
35-GAFUR CC: Kullarının günahlarını bağışlayan
36-ŞEKUR: Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
37-ALİYY: Her şeyiyle yüce olan
38-KEBİR: Varlığının kemaline hudut yoktur
39-HAFIZ: Her şeyi muhafaza eden
40-MUKİT CC: Her türlü mahlukata münasip rızık veren
41-HASİB: Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
42-CELİL: Yücelik ve ululuk sahibi
43-KERİM: İyilik ve ikramı bol olan
44-RAKİB: Bütün varlıklar üzerinde gözcü
45-MUCİB CC: Kullarının dualarına cevap veren
46-VASİ: İlim ve insanı her şeyi içine alan
47-HAKİM: Her şeyi yerli yerinde yapan
48-VEDÜD: İtaatkar kullarını çok seven
49-MECİD: Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
50-BAİS CC: Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
51-ŞEHİD: Kullarının her yaptığını gören
52-HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
53-VEKİL: Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
54-KAVİY: Güç ve kuvveti sonsuz olan
55-METİN CC: Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
56-VELİY: Müminlerin dostu olan
57-HAMİD: En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
58-MUHSİ: Her şeyin sayısını bir bir bilen
59-MÜBDİ: Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
60-MÜİD CC: Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
61-MUHYİ: Canlılara hayat veren
62-MÜMİT: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
63-HAYY: Gerçek hayat sahibi olan
64-KAYYUM: Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
65-VACİD CC: İstediğini bulan
66-MACİD: Sonsuz şan ve yücelik sahibi
67-VAHİD: İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
68-SAMED: Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
69-KADİR: Sonsuz kudret sahibi olan
70-MUKTEDİR CC: Her şeye gücü yeten
71-MUKADDİM: Dilediğini öne geçiren
72-MUAHHİR: İstediğini arkaya bırakan
73-EVVEL: Herşeyden önce olan
74-AHİR: Herşeyden sonra olan
75-ZAHİR CC: Varlığı apaçık görünen
76-BATIN: Herşeyin iç yüzünden haberdar olan
77-VALİ: Mahlukatın işlerini yoluna koyan
78-MÜTEALİ: Ali, büyük
79-BERR: Herkesten fazla iyilik yapan
80-TEVVAB CC: Bütün tevbeleri kabul eden
81-MÜNTEKİN: Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
82-AFÜVY: Kullarını çok çok affeden
83-RAUF: Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
84-MALİKÜLMÜLK: Hakiki mülk sahibi O dur Dilediğine verir, dilediğinden alır
85-ZÜLCELALVELİKRAM: Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
86-MUKSİT: Bütün işleri denk, birbirine uygun
87-CAMİ: İstediğini istediği şekilde toplayan
88-GANİY: Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
89-MUĞNİ: Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
90-MANİ CC: İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
91-DARR: Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
92-NAFİ: Faydalı şeyleri yaratan
93-NUR: Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
94-HADİ: Kullarına hidayet veren
95-BEDİ CC: Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
96-BAKİ: Varlığının sonu olmayan
97-VARİS: Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
98-REŞİD: Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
99-SABUR CC: Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden

 

 
  Bu konu 14.08.2011 tarihinde Osman Koç tarafından paylaşılmıştır.  
 Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: